logo aureliegourg
 
THE SPRING KIMONO
Oil on linen